Gode tip til effektive søgeord – AdWords

Et effektivt søgeord er:

  1. ideelt på 2-3 ord
  2. specifikt (søgeord, der er for fleksible eller generelle, når ikke ud til brugerne på samme måde som søgeord, der er meget målrettede)
  3. direkte relateret til annoncens tekst
  4. direkte relateret til den side, din annonce linker til (angivet med destinationswebadressen).

Hvilke søgeord skal jeg vælge?

clipboard 48

Gennemgå først webstedets indhold, og noter derefter hvert ord, hver ordkombination eller sætning, der bedst beskriver din virksomheds produktkategorier.

Medtag alle mærke- og produktnavne, såvel som flertalsformer, synonymer og alternative stavemåder for hvert ord eller hver sætning. Brug af store og små bogstaver har ingen betydning. Fjern derefter de søgeord, der er meget generiske, irrelevante eller uklare.

Grupper herpå dine søgeord i tæt knyttede temaer, og opret en ny annoncegruppe for hvert tema. Indsæt søgeordene i disse nye annoncegrupper. Hvis din kampagne f.eks. er for digitale kameraer, kan du gruppere digitale minikameraer i en annoncegruppe sammen og digitale SLR-kameraer i en anden.

Prøv at bruge ekskluderede søgeord. Ekskluderede søgeord forhindrer din annonce i at blive vist, når et ord eller en sætning, du angiver, er del af et søgeudtryk. Hvis du f.eks. angiver det ekskluderede søgeord -reparation, vises din annonce ikke for søgeudtryk som f.eks. reparation af digitale kameraer.

Vil du have flere søgeordsoplysninger og -eksempler?

Hvordan kan jeg vide, om mine søgeord fungerer godt?

Kontroller søgeordseffektiviteten regelmæssigt på fanen ‘Søgeord’ i din konto.

Statusen “Kvalificeret” betyder, at søgeordet er kvalificeret til at udløse annoncer. Klik på ikonet i statuskolonnen for at få flere oplysninger om individuelle søgeords effektivitet.

Derefter er klikfrekvensen (CTR) en af de vigtigste målinger til at vurdere effektiviteten, da den viser, hvor stor en del af brugerne der har klikket på din annonce efter at have set den. Søgeord, der producerer en relativ lav CTR (f.eks. mindre end 1 % på søgenetværket), kan ofte forbedres. Implementering af ovenstående tip vil være med til at forbedre søgeordseffektiviteten. En højere CTR hjælper med at forbedre din annonces position på Google.

Få flere oplysninger om hvilke søgeordsmålinger, du skal se efter.

Hvordan har mine søgeord indflydelse på, hvor meget jeg betaler?

Hvis dine søgeord er velvalgte, og du følger ovenstående tip, kan dine annoncer blive vist på en højere position eller til en lavere pris.

AdWords-budgivning fungerer som et auktionsbaseret system, hvor annoncører byder på søgeord, der vil få deres annoncer til at blive vist. Da der ofte er flere annoncører, der byder på de samme søgeord, skal Google afgøre, hvilke annoncer der bliver vist samt på hvilken position på siden. For at gøre dette tages der hensyn til både CPC-bud og kvaliteten af dine søgeord:

  • Budpriser pr. klik (maksimum CPC’er) er det beløb, du er villig til at betale, når nogen klikker på din annonce.
  • Kvalitetsresultat er relateret til, hvor relevante dine søgeord er for søgninger på Google. Dette bestemmes af en række ting, herunder din CTR.

 

OM KRISTIAN OLE RØRBYE

Kristian Ole Rørbye er vores SEO-ekspert med mere end 15 års erfaring inden for SEO og online markedsføring. Her på bloggen deleer han ud af hans viden og erfaring.

Skriv en kommentar